LASERLAB.DK

LASERLAB.DK er en tværfaglig national forskningsinfrastruktur, der skal styrke udviklingen af avancerede laserlyskilder med henblik på anvendelser inden for både industri og forskning.

LASERLAB.DK har to hovedaktiviteter, dels en national brugerorganisation, der knytter eksisterende forsknings- og udviklingslaboratorier sammen på tværs af institutioner, og dels en række konkrete investeringer i avanceret state-of-the-art-laserteknologi.

Der etableres et samarbejde mellem danske forskningsmiljøer med henblik på at gøre udnyttelsen af avanceret laserteknologi tilgængelig på tværs af universiteterne og i samarbejde med industrien. LASERLAB.DK vil organisere otte nationale komitéer med hver deres speciale. Komitéerne vil medvirke til at synliggøre nye og eksisterende laserfaciliteter og skabe de praktiske og formelle rammer for, at disse faciliteter kan anvendes af eksterne brugere. Hver komité ledes af en formand og sammen med centerlederen for LASERLAB.DK udgør disse repræsentantskabet for LASERLAB.DK. Komitéerne sekretariatsbetjenes fra Aarhus Universitet.

Komitéer:

  • Laserbased Entrepreneurship and Innovation
  • Laserbased biomedical manipulation, imaging and treatment (BioMed MIT)
    Quantum, nano and non-linear optics
  • Long Wavelengths, Optical Tweezing, Laser Medicine, Short Wavelengths, Laser Machining, Optical Frequency Synthetization, Nanophotonics, Laser Microscopy.

Vi vil gerne høre fra interesserede laserlaboratorier, -virksomheder og lignende, hvis ovenstående vækker interesse.

På vegne af LASERLAB.DK

Michael Drewsen, formand, AU (drewsen@phys.au.dk)
Peter Uhd Jepsen, DTU (puje@fotonik.dtu.dk)
Peter Morten Moselund, NKT Photonics (pmm@nktphotonics.com)
Henrik Stapelfeldt, AU, (henriks@chem.au.dk)

Læs mere om forskninsgsinfrastrukturpuljen. (Bemærk at navnet er blevet ændret fra DANLASE til LASERLAB.DK.)